Hoe ontstaat stress?

Ik vond dit artikel zeer interessant omdat het uitlegt hoe stress ontstaat. Wanneer onze draaglast (wat we moeten doen) groter wordt dan onze draagkracht (wat we aankunnen), dreigen we in een stresssituatie te komen. Dit artikel geeft omstandigheden en persoonlijke eigenschappen weer die daartoe kunnen bijdragen.

Draaglast: belastende omstandigheden

De eisen die aan u gesteld worden, kunnen te groot worden. Het gaat hier om eisen en oorzaken buiten uw persoon: het zijn oorzaken in de situatie. Ze worden daarom ook wel ‘belastende omstandigheden’ genoemd. Deze oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Ze variëren van alledaagse stress-situaties en chronisch belastende omstandigheden tot ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare.

stress

Belastende omstandigheden kunnen in het werk of in de privésituatie liggen. Vaak is er sprake van een wisselwerking en versterken ze elkaar. Ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zorgen ervoor dat er minder energie overblijft voor uw werk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn werk prima aankan, totdat één van de kinderen ziek wordt.

Draagkracht: persoonlijke eigenschappen

Naast belastende omstandigheden zijn er factoren in uw persoonlijke situatie die maken dat er stress ontstaat. Sommige mensen zijn ook gevoeliger voor stress dan anderen. Een deadline of het organiseren van een verjaardagspartijtje is voor de één een uitdaging, voor de ander een bron van spanning. De situatie alléén is dus niet doorslaggevend bij het ontstaan van stressklachten. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe u tegen de situatie aankijkt en hoe u met stressvolle situaties omgaat. Dit bepaalt uw draagkracht.

Eigenschappen die kwetsbaarder maken voor stress zijn:

 • Perfectionisme
 • Zogenaamde type A-factoren: ambitie, prestatiegerichtheid, competitie, gehaastheid, niet ‘niets’ kunnen doen, vaak twee dingen tegelijk doen
 • Veel van zichzelf eisen en ‘moeten’ (zoals altijd klaar moeten staan voor anderen en het werk dagelijks voor 200 procent doen)
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Grote betrokkenheid bij gezin of werk
 • Streven naar waardering van anderen
 • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor zichzelf opkomen
 • Moeilijk steun kunnen vragen
 • Gevoelens slecht kunnen uiten
 • Gevoel hebben weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven
 • Pessimisme en een weinig positieve kijk op eigen prestaties

Stress ManPersoonlijke eigenschappen zijn deels bepaald door uw karakter. Maar voor een groot deel worden ze ook bepaald door ervaringen en vaardigheden. Dat betekent dat u zelf veel kunt doen om uw draagkracht te verbeteren. Vaardigheden als assertiviteit en conflicthantering kunt u verbeteren. U kunt leren uw interpretatie van een situatie en de eisen aan uzelf om te buigen naar gedachten en verwachtingen die realistischer zijn.

Ook ongezonde leef- en werkgewoonten kunnen uw draagkracht verminderen: verkeerde eetgewoonten, te veel koffie of alcohol, te weinig lichaamsbeweging, te weinig slaap en ontspanning, het werk niet goed organiseren, te veel werken en te weinig pauzes nemen. Uw weerstand wordt er kleiner door en u wordt vatbaarder voor de gevolgen van stress.

Bron: http://www.psychischegezondheid.nl